Spotreba oleja: čo je normálne?

Museli ste zastaviť, pretože sa na prístrojovej doske rozsvietila výstražná kontrolka? Kontrolka oleja sa môže rozsvietiť v tej najnevhodnejšej chvíli. Táto otravná kontrolka môže okrem iného naznačovať, že hladina oleja je príliš nízka. Môže však tiež označovať abnormálny tlak oleja, upchatý olejový filter, nefunkčné olejové čerpadlo alebo dokonca chybný snímač alebo káblové vedenie.

Ak je hladina oleja príliš nízka, tento problém sa jednoducho vyrieši doplnením tesne pod maximálnu prípustnú hladinu. Vždy používajte typ oleja predpísaný výrobcom vozidla a dolejte toľko, koľko je potrebné, až kým výstražná kontrolka na prístrojovej doske nezhasne. Otázkou teraz zostáva: čo spôsobilo pokles hladiny oleja? Môže to byť spôsobené nadmernou spotrebou oleja alebo únikom.


Čo je nadmerná spotreba oleja?

Vodiči moderných vozidiel už nie sú zvyknutí na to, že musia doplňovať olej. Očakávajú, že dodržiavanie bežných intervalov údržby bude dostatočné na to, aby sa hladina oleja udržala na požadovanej úrovni. Aj v moderných automobiloch však dochádza k bežnej spotrebe oleja. To môže znamenať, že objem v motore medzi minimálnou a maximálnou úrovňou (v priemere 1 liter) nie je dostatočný na pokrytie intervalu výmeny oleja.

Čo je to však bežná spotreba? Definície od výrobcov automobilov sa výrazne líšia. Jeden výrobca považuje za „normálnu“ spotrebu 1 liter na 1500 kilometrov, iný môže považovať za normálne 1 liter na 5000 kilometrov.

Všeobecne platí, že používateľ doplní olej iba vtedy, ak je na to dôvod, čo v praxi nastane, až keď sa rozsvieti výstražná kontrolka. Ak vozidlo spotrebuje viac, ako výrobca považuje za „normálne“, považuje sa to za „nadmernú spotrebu“ a je potrebné nájsť príčinu.
Až donedávna bola spotreba oleja v motoroch výrazne vyššia ako dnes. Pred 40 rokmi sa olej musel meniť každých 2000 až 5000 kilometrov a bolo potrebné a bežné doplňovať olej aj medzi tým.

Niektoré moderné vozidlá majú flexibilné intervaly výmeny oleja, ktoré sa pohybujú od 10.000 km do 50.000 km. Pri dlhých intervaloch výmeny oleja nie je nezvyčajné, že je potrebné olej doplňovať medzi predpísanými intervalmi výmeny. Preto je dôležité pravidelne kontrolovať hladinu oleja a mať vo vozidle nádobu so správnym motorovým olejom predpísaným výrobcom vozidla pre prípad, že budete musieť doplniť olej na cestách.
Poznámka: moderné motory takmer všetkých automobilov už nemajú odmerku na meranie hladiny oleja. Meranie hladiny oleja je možné iba pomocou prístrojovej dosky.

Bez ohľadu na počet najazdených kilometrov odporúčajú výrobcovia výmenu oleja každých 12 až 24 mesiacov, aj keď sa nedosiahol interval najazdených kilometrov. Nedodržanie intervalov výmeny oleja v prípade nového vozidla môže viesť k úplnému alebo čiastočnému zrušeniu záruky výrobcu.


Ako vzniká nadmerná spotreba oleja?

Najjednoduchšou príčinou spotreby oleja je únik z kľukovej skrine, ktorý sa nazýva vonkajší únik. Ak to chcete skontrolovať, pozrite sa na miesto, kde ste zaparkovali vozidlo a skontrolujte, či na ňom nie sú škvrny od oleja. Únik môžete zistiť aj pomocou vizuálnej kontroly pod vozidlom.
Internú spotrebu oleja je ťažšie určiť. Je to spôsobené tým, že olej sa môže spaľovať z rôznych príčin, ako napríklad: konštrukčné chyby, následky technických porúch, opotrebenie tesnení na krúžku piesta, driekoch valca/ventilu alebo nefunkčné turbodúchadlo. Existuje mnoho ďalších príčin, ale zameriame sa na nadmernú spotrebu oleja za normálnych podmienok v dôsledku „spaľovania“.
Spaľovanie je hlavnou príčinou nadmernej spotreby oleja. Kvôli nesprávnemu utesneniu medzi piestovými/stieracími krúžkami a stenou valca vstupuje olej do spaľovacej komory, kde sa spotrebúva a spaľuje. To spôsobuje modrý dym z výfuku, ktorý občas vidíme. Ďalšie bežné príčiny nadmernej spotreby oleja sú: znečistenie v spaľovacej komore, zadretý piestny krúžok alebo leštenie steny piestu, čo znižuje tesniaci účinok.

Ďalšími - bežnejšími - príčinami sú použitie nesprávneho oleja, oleja zlej kvality alebo nadmerné množstvo oleja v kľukovej skrini.

Nedostatok motorového oleja spôsobený nadmernou spotrebou oleja vedie k nedostatku mazania a hlavne chladiaceho výkonu, čo predstavuje okamžité riziko poškodenia motora. Nedostatok oleja spôsobený spotrebou oleja môže tiež vyvolať problémy so systémom dodatočnej úpravy výfukových plynov (ako je DPF, filter pevných častíc dieselového motora alebo PPF, filter pevných častíc benzínového motora), čo môže viesť k nákladným škodám.


Dočasné zvýšenie spotreby oleja

Po výmene oleja za inú značku oleja môže vozidlo v niektorých prípadoch dočasne spotrebovať viac oleja. Môže k tomu dôjsť, aj keď sa použije olej s rovnakými špecifikáciami a oficiálnym schválením výrobcu. Môže to byť spôsobené aditívom v oleji, ktoré pôsobí inak, a preto poskytuje iný čistiaci účinok. Po 3000 až 5000 km sa táto spotreba oleja vráti do normálu. (Následne doplňte olej pomocou oleja rovnakej značky a typu).


Ako je možné zabrániť nadmernej spotrebe oleja?

Nevyhnutná je kvalitná a včasná mechanická údržba vozidla. Pri vykonávaní údržby sa riaďte pokynmi výrobcu vozidla. Olej predpísaný výrobcom sa musí meniť v predpísanom intervale. V prípade potreby sa na vnútorné čistenie motora môže použiť prepláchnutie motora alebo aditívum do paliva.


V prípade otázok:
Kontaktujte technickú podporu MPM

Zhrnutie:

  • „Normálna“ spotreba oleja sa líši v závislosti od výrobcu automobilov. Môže sa pohybovať od 1 litra na 1500 km po 1 liter na každých 5000 km.
  • K nadmernej spotrebe oleja môže dochádzať aj v moderných motoroch.
  • Odporúča sa vykonávať preventívne kontroly oleja.
  • Vždy doplňte motorový olej predpísaný výrobcom vozidla.
  • Odporučte svojim zákazníkom, aby si na cestu vždy vzali 1-litrovú nádobu s olejom so správnou špecifikáciou.
  • Bez ohľadu na najazdené kilometre výrobcovia vozidiel odporúčajú meniť olej každých 12 až 24 mesiacov. V opačnom prípade môže dôjsť k zrušeniu záruky výrobcu.

Tipy pre dielňu:

Môžem použiť olej s inou špecifikáciou? To je možné v prípade, ak výrobca motora predpísal olej a je k dispozícii príslušný olej s vyššou špecifikáciou. V takom prípade treba počítať s možnosťou dočasne vyššej spotreby oleja. Dochádza k nej, pretože kvalitnejší olej čistí účinnejšie a odstraňuje usadeniny na piestnych krúžkoch. Časom by sa to malo stabilizovať. Ak máte pochybnosti, vyhľadajte správny produkt pre konkrétne vozidlo na webovej lokalite www.mpmoil.com.

Aký motorový olej môžem použiť, ak môj zákazník mení olej ročne v intervaloch do 15.000 km? Niektorí výrobcovia originálnych zariadení umožňujú v prípade kratšieho intervalu použiť motorový olej s inou špecifikáciou. Ak je to uplatniteľné, tieto charakteristiky nájdete na webovej lokalite MPM. V prípade pochybností sa obráťte na tím technickej podpory MPM.

Odporučte zákazníkovi, aby si v čase vykonania servisu kúpil 1-litrovú nádobu s olejom predpísaným výrobcom, ktorá bude slúžiť na dopĺňanie oleja. Tým sa zníži riziko doplnenia nesprávneho oleja medzi jednotlivými servismi vozidla.

OEM News
OEM Newsletter 14 - CZ · 845,54 KB
OEM Newsletter 14 - DE · 858,04 KB
OEM Newsletter 14 - EL · 949,67 KB
OEM Newsletter 14 - EN · 851,64 KB
OEM Newsletter 14 - FR · 866,61 KB
OEM Newsletter 14 - HU · 879,48 KB
OEM Newsletter 14 - IT · 851,81 KB
OEM Newsletter 14 - NL · 850,06 KB
OEM Newsletter 14 - PL · 593 KB
OEM Newsletter 14 - RO · 848,9 KB
OEM Newsletter 14 - SK · 869,04 KB
OEM Newsletter 14 - SR · 498,21 KB
OEM Newsletter 14 - SL · 869,85 KB
OEM Newsletter 14 - SV · 858,11 KB
OEM Newsletter 14 - UK · 859,35 KB

Novinky MPM

Zatvoriť