O spoločnosti MPM Oil

VITAJTE V MEDZINÁRODNEJ OLEJÁRSKEJ SPOLOČNOSTI MPM. ĎAKUJEME, ŽE STE VSTÚPILI DO NÁŠHO SVETA MAZÍV A ŠPECIÁLNYCH KVAPALÍN.

O NÁS

Spoločnosť MPM bola založená v Holandsku a viac ako 25 rokov zostáva skutočným špecialistom na mazivá a kvapaliny. Odvtedy sme spolu s našimi globálnymi zákazníkmi, dodávateľmi a vynikajúcimi zamestnancami prešli skvelou cestou k rastu a dokonalosti. Od začiatku sme mali za cieľ stať sa najkomplexnejším dodávateľom všetkých mazív a kvapalín pre moderné flotily automobilov po celom svete s výrobkami schválenými OEM. Dnes sme hrdí na to, že sme túto výzvu splnili. Naša spoločnosť pôsobí vo viac než 50 krajinách s jedinečným sortimentom vyše 350 rôznych mazív a špecializovaných kvapalín schválených OEM.

NAŠA VÍZIA A STRATÉGIA

V roku 1990 sme predvídali rastúcu potrebu po oveľa rozmanitejšom a špecializovanejšom portfóliu mazív a kvapalín pre automobilové, nákladné a ťažké vozidlá. Len pre porovnanie, v roku 1995 stačilo na splnenie záväzných špecifikácií výrobcov automobilov menej ako 10 rôznych výrobkov. Výrobcovia automobilov v súčasnosti požadujú takmer 100 rôznych povinných výrobkov, aby udržali neustále rastúcu zložitosť motora v záujme zabezpečenia energetickej hospodárnosti, environmentálnych požiadaviek a samozrejme, maximalizácie výkonu motora.

Obchodný cieľ MPM je jasný: plne uspokojovať neustále rastúcu potrebu, aby boli na trhu dostupné všetky mazivá a kvapaliny potrebné pre modernú svetovú automobilovú flotilu, a to výhradne prostredníctvom produktov, ktoré určuje a schvaľuje OEM. V našej stratégii sa zameriavame na uspokojovanie neustále sa zvyšujúcich požiadaviek globálneho automobilového priemyslu.

NÁŠ SPÔSOB, AKÝM VÁM PRINÁŠAŤ HODNOTU

Zákazník je u nás vždy na prvom mieste – v našej mysli aj v našom srdci. Sortiment nami dodávaných výrobkov pokrýva viac než 99 % mazív a kvapalín potrebných na údržbu svetovej automobilovej flotily. Dodávame iba výrobky, ktoré určuje a schvaľuje OEM. Ponúkame najlepšie online služby a globálnu osobnú technickú podporu. V záujme jednoduchej a úspornej globálnej prepravy pôsobíme v našich špičkových technologických prevádzkach centrálne umiestnených v oblasti medzi Antverpami a Rotterdamom. Myslíme globálne, ale konáme ako miestni podnikatelia.

VSTÚPTE S NAMI DO SVETA MPM.

Zatvoriť