Aditívum do paliva: Čistič kompletného benzínového systému MPM: nevyhnutná položka

Čo robí čistič kompletného benzínového systému MPM?

Moderné (preplňované) benzínové motory sú stále častejšie vybavené systémom priameho vstrekovania paliva. Tento systém poskytuje výkon a zároveň spĺňa čoraz prísnejšie environmentálne požiadavky.
Tieto vysokokvalitné systémy vstrekovania paliva sú však citlivé na znečistenie, ktoré môže spôsobiť poruchy alebo poškodenie. Vstrekovače paliva moderného benzínového motora majú malé vstrekovacie otvory a sú umiestnené priamo v spaľovacej komore. Vstrekovače v spaľovacej komore sú vystavené veľmi vysokým teplotám a tlakom. Po vypnutí motora vo vstrekovačoch vždy zostane nejaké palivo. Tieto zvyšky paliva sa „zuhoľnatia“ zvyškovým teplom v okolí spaľovacej komory a zanechajú na vstrekovači malé množstvo nečistôt. Tento proces sa opakuje pri každom naštartovaní a zastavení motora. Toto postupné znečisťovanie upcháva malé vstrekovacie otvory vstrekovačov a spôsobuje nepravidelné vstrekovanie paliva.

Táto nepravidelnosť vstrekovania paliva spôsobuje poruchy alebo poškodenia, ako napríklad žiadne voľnobežné otáčky, horšie štartovanie, zvýšenú spotrebu paliva, stratu výkonu a dokonca veľmi nežiaduci účinok nazývaný LSPI.


Piest poškodený v dôsledku LSPI


Usadzovanie nečistôt sa opakuje pri každom vypnutí motora. A v moderných automobiloch so systémom stop-štart sa motor vypína veľmi často!

K podobnému procesu dochádza aj v benzínových motoroch s nepriamym vstrekovaním, ale v tomto prípade sa znečisťujú najmä prívodné ventily. Toto znečistenie bude časom tiež spôsobovať poruchy, pretože bráni optimálnemu spaľovaniu.

Pridaním čističa kompletného benzínového systému MPM do paliva vyčistíte znečistené vstrekovače alebo prívodné ventily. Čistiaci účinok nastane, keď čistič príde do styku so vstrekovačom alebo prívodným ventilom, ale jeho prítomnosť tiež zabezpečí, že tieto časti zostanú čisté. Veľkou výhodou je, že pri vypnutom motore existujúci čistič nepretržite a okamžite zabezpečuje očistenie vstrekovača alebo ventilu.

Okrem čistenia a udržovania čistoty vstrekovačov a/alebo prívodných ventilov použitie čističa kompletného benzínového systému MPM tiež zabraňuje korózii v palivovom systéme.

Ochrana proti korózii

Čistič kompletného benzínového systému MPM obsahuje aj takzvaný „inhibítor korózie“. Tento komponent chráni kovové časti pred koróziou vytvorením ochrannej vrstvy medzi kovom a palivom. Táto ochranná vrstva proti korózii ponúka obrovskú výhodu, najmä pri použití moderného paliva E10, ktoré zvyšuje koróziu rôznych kovov.

Vlastnosti produktu:

 • Odstraňuje znečistenie zo vstrekovačov paliva a/alebo prívodných ventilov, ako aj spaľovacej komory, a udržuje ich čisté.
 • Zabezpečuje obnovenie výkonu
 • Znižuje spotrebu paliva
 • Pomáha predchádzať LSPI
 • Pomáha predchádzať korózii palivového systému
 • Zabraňuje nepravidelnému chodu motora
 • Znižuje škodlivé emisie

Čistič kompletného benzínového systému MPM je možné použiť vo všetkých štvortaktných benzínových motoroch automobilov, motocyklov, lodí a strojov na použitie v záhrade alebo parku s katalyzátorom alebo bez katalyzátora. Dávkovanie: 1x 250 ml pre automobily s objemom palivovej nádrže 40 až 60 litrov. Pridajte čistič do paliva počas každej opravy v dielni a každých 2 000 km najazdených zákazníkom. Ak je to možné, čistič nalejte do palivovej nádrže bezprostredne pred doplnením paliva.


Č. tovaru: AD01250

Technické otázky:
Kontaktujte technickou podporu MPM.

Zhrnutie:

Moderné (preplňované) benzínové motory sú stále častejšie vybavené systémom priameho vstrekovania paliva. Vstrekovače týchto systémov sú pri použití dnešných moderných palív veľmi citlivé na znečistenie, so všetkými dôsledkami, ktoré sú s tým spojené. Použitie čističa kompletného benzínového systému MPM predstavuje jednoduchý a účinný spôsob odstránenia a prevencie znečistenia a korózie palivového systému, čím sa zabráni poruchám a poškodeniu.

Tipy pre dielňu:

 • Znečistené vstrekovače môžu byť príčinou rôznych porúch, ako sú nedostatočné voľnobežné otáčky, slabý štart, zvýšené emisie, zvýšená spotreba paliva a strata výkonu.
 • Neoptimálne vstrekovanie paliva môže spôsobiť „LSPI“.
 • LSPI zavinená znečistením vstrekovačov môže spôsobiť vážne poškodenie motora, ako napríklad poškodenie piestov.
 • Zle fungujúce vstrekovače môžu spôsobiť zlé fungovanie katalyzátorov.
 • Motory so systémom „štart-stop“ sú obzvlášť náchylné na zrýchlené znečistenie vstrekovačov.
 • Aby ste predišli poškodeniu alebo nesprávnemu fungovaniu, pri každom servise pridajte do paliva čistič kompletného benzínového systému MPM.
 • Poraďte zákazníkovi, aby po každých 2000 km pridal do paliva čistič kompletného benzínového systému MPM, najlepšie bezprostredne pred tankovaním.
OEM News
MPM OEM Newsletter #12 - CS · 610,69 KB
MPM OEM Newsletter #12 - DE · 647,07 KB
MPM OEM Newsletter #12 - EL · 705,4 KB
MPM OEM Newsletter #12 - EN · 648,12 KB
MPM OEM Newsletter #12 - FR · 663,72 KB
MPM OEM Newsletter #12 - HU · 658,19 KB
MPM OEM Newsletter #12 - IT · 645,33 KB
MPM OEM Newsletter #12 - NL · 667,2 KB
MPM OEM Newsletter #12 - PL · 676,96 KB
MPM OEM Newsletter #12 - RO · 741,54 KB
MPM OEM Newsletter #12 - SK · 811,44 KB
MPM OEM Newsletter #12 - SR · 658,41 KB
MPM OEM Newsletter #12 - SV · 634,35 KB
MPM OEM Newsletter #12 - UK · 632,87 KB

Novinky MPM

Zatvoriť