Motorový olej: Zásadná časť motora Nesprávne „napodobeniny“ motorového oleja spôsobujú náklady a škody na životnom prostredí

V prípade automobilových súčiastok rozoznávame kvalitu OEM (výrobca originálneho vybavenia) a často aj kvalitu trhu s náhradnými dielmi (napodobeninu).
Táto dvojaká kvalita sa podobne vzťahuje aj na motorový olej, ktorý by sme takisto mali považovať za osobitný diel motora! Práve to je predmetom tohto článku.

Pravdou je, že napodobenina motorového oleja (na rozdiel od napodobeniny automobilových dielov, v prípade ktorých je rozdiel medzi kvalitou napodobeniny a pôvodného dielu často viditeľný na prvý pohľad) sa od originálnej kvality nedá ľahko rozlíšiť voľným okom. „Nesprávna“ kvapalina okrem toho, samozrejme, vždy „pasuje“, čo sa však nikdy nedá povedať o nesprávnom automobilovom diele.

Správna kvalita motorového oleja predpísaná OEM výrobcom vozidla je však nevyhnutná, lebo tieto špecifikácie (a teda aj kvalita) poskytujú potrebnú ochranu motorom a systémom dodatočnej úpravy výfukových plynov. Používanie motorových olejov, ktoré spĺňajú tieto špecifikácie OEM výrobcu, sú zárukou maximálnej životnosti a spoľahlivosti motora.

V autoservisoch sa motorový olej nanešťastie pričasto vyberá iba podľa ceny alebo pohodlnosti („Pre všetky vozidlá používam tri typy motorového oleja, a tak si ušetrím množstvo hľadania a práce.“), nie na základe schválenia OEM výrobcu vozidla. Vybratá „napodobenina“ motorových olejov, ktorá logicky nespĺňa prísne štandardy OEM, nielenže skracuje životnosť motora a zariadenia dodatočnej úpravy výfukových plynov, ale vedie aj k zbytočnému vytváraniu emisií CO2 a ďalších škodlivých emisií. Výsledkom je nadbytočné zaťažovanie nášho životného prostredia.

Motory sú čoraz zložitejšie

Výrobcovia automobilov (teda OEM) musia spĺňať ciele súvisiace s emisiami CO2, ktoré stanovila (vnútroštátna alebo európska) vláda. Tieto ciele sú, samozrejme, zamerané na spomalenie alebo zastavenie globálnej zmeny klímy na základe tzv. „dohody o klíme“. V záujme splnenia týchto požiadaviek na emisie CO2 je potrebné znížiť spotrebu paliva. Dosahuje sa to okrem iného minimalizovaním trecích strát. Jedným zo spôsobov, ako minimalizovať treciu stratu, je skonštruovať motor tak, aby bolo možné použiť motorový olej s nízkou viskozitou. Tento trend znižovania viskozity stále pokračuje. Aktuálne sa štandardne používa motorový olej SAE 0W-20, v budúcnosti sa však bude odporúčať čoraz viac motorových olejov s ešte nižšou viskozitou, napríklad SAE 0W-16, 0W-12, či dokonca 0W-8.
Výrobcovia automobilov musia okrem požiadaviek na emisie CO2 splniť aj iné, čoraz prísnejšie environmentálne požiadavky súvisiace s emisiami. Napríklad aktuálnu normu EURO 6 nakoniec nahradí norma EURO 7. Výrobcovia automobilov preto neustále vyvíjajú nové technológie a materiály s cieľom optimalizovať spaľovanie:

Príklad: moderný motor TGDI

V tomto type motora musí motorový olej pracovať pod zvyšujúcimi sa prevádzkovými teplotami, čo rapídne urýchľuje starnutie (oxidáciu) motorového oleja. Oxidácia je príčinou znečisťovania a zanášania dielov motora. Na zastavenie tohto javu sa často okrem inej zmesi základového oleja používajú aj vysokokvalitné antioxidačné prísady. Tieto veľmi vysokokvalitné prísady vznikajú v procese dlhého a svedomitého výskumu a testovania.


Ďalším problémom motorov TGDI môže byť LSPI. Pozri aj newsletter MPM OEM č. 04-2019. LSPI je predčasné zapálenie zmesi pri nízkej rýchlosti (pri nízkych otáčkach a vysokom zaťažení sa palivová zmes zapáli priskoro), čo môže spôsobiť enormné poškodenie motora (napríklad poškodenie piesta). Použitím ďalších prísad v mazacom oleji možno LSPI predísť. Preto je v najnovších špecifikáciách (OEM) zahrnuté aj testovanie súvisiace s LSPI.

Príklad: zariadenie dodatočnej úpravy výfukových plynov

Na splnenie čoraz prísnejších štandardov v emisnej oblasti sa čoraz sofistikovanejším stáva aj zariadenie dodatočnej úpravy výfukových plynov. Príkladom je GPF (filter pevných častíc pre benzínové motory). Aj v tomto systéme je potrebné upraviť zloženie aditív (t. j. celý balík vysokokvalitných chemikálií) používaných v mazacom oleji. Motorové oleje s tzv. prísadami s vysokými obsahom SAPS [SAPS je skratka pre sulfátový popol (SA), fosfor (P) a síru (S)], aké sme používali ešte pred niekoľkými rokmi, by inak spôsobili kontamináciu a/alebo zablokovanie zariadenia dodatočnej úpravy výfukových plynov. Nielenže to vedie k predčasnej výmene, ale môže dôjsť aj k nákladnému poškodeniu iných dielov (napríklad poškodenie turbodúchadla). S cieľom zabrániť tomuto javu sa na trh dostali motorové oleje so „stredným a nízkym obsahom SAPS“. Tieto moderné motorové oleje obsahujú menej tradičných aditív, čo zabraňuje problémom so zariadením dodatočnej úpravy výfukových plynov.
Klasické motorové oleje „s vysokým obsahom SAPS“ zároveň zabezpečili riadne čistenie, neutralizáciu kyselín a ochranu motora. V záujme zachovania tohto efektu v motorových olejoch „so stredným a nízkym obsahom SAPS“ boli vyvinuté úplne nové aditíva.
A tak moderné motorové oleje poskytujú aj napriek nižšiemu obsahu SAPS lepšiu ochranu motora ako v minulosti a zároveň znižujú vplyv na životné prostredie.Motor a technológie dodatočnej úpravy výfukových plynov sú čoraz zložitejšie, a preto sa zvyšuje aj komplexnosť zloženia motorového oleja.Špičková inovácia motora = špičková inovácia motorového oleja

Výrobcovia automobilov nestále vyvíjajú technologické inovácie. Ich cieľom je zvyšovanie energetickej účinnosti jazdenia a súčasne aj pohodlia vodiča a pasažierov. Dosahuje sa to neustálym kladením nových požiadaviek na výkonnosť moderných motorových olejov. Vývoj nového motorového oleja, ktorý spĺňa tieto nové požiadavky na výkonnosť, si vyžaduje hlboké znalosti o navrhovaní technických súčastí motora, ako aj o rôznych prísadách a ich kombináciách vo všetkých podmienkach používania.
To, čo dobre funguje vo vývojových podmienkach, však v praxi môže mať vedľajšie účinky. Skôr ako sa povolí uvedenie na trh, prechádzajú motorové oleje s novým zložením rozsiahlym testovaním v motore (v teréne). Je to jediný spôsob, ako zistiť, či motorový olej spĺňa požiadavky OEM výrobcov, domnienky „na papieri“ totiž na poskytnutie záruky absolútne nepostačujú. Len tak možno zaručiť optimálny výkon a prevádzkovú životnosť motora.
Vývoj nových motorových olejov si vyžaduje značné investovanie času a peňazí. Nevyhnutnosť správnej kvality motorového oleja je stále podceňovaná. Obzvlášť u motoristov a spotrebiteľov pretrváva nízke povedomie o tom, akými neuveriteľne pokročilými a zložitými sa stali motorové oleje. Aj o tom, aký zásadný je správny „originálny“ motorový olej pre optimálny výkon motora a najnižší vplyv na životné prostredie.
Je preto čoraz dôležitejšie používať motorové oleje, ktoré schválil výrobca vozidla (tzv. OEM). Ak si chcete uplatniť záruku, vždy musíte používať motorový olej, ktorý schválil OEM výrobca.

V prípade otázok:
Kontaktujte technickú podporu MPM

Zhrnutie:

Výrobca vozidla predpisuje kvalitu (špecifikáciu) a viskozitu motorového oleja, ktorý sa má používať v konkrétnom vozidle. Znamená to, že motorové oleje, ktoré spĺňajú stanovené špecifikácie, prešli nákladným vývojom a mimoriadne dôkladným testovaním, aby sa zaistilo, že spĺňajú požadované štandardy a môžu byť uvedené na trh.
Používanie motorového oleja schváleného výrobcom vozidla (OEM) je pre vlastníka vozidla najlepšou zárukou toho, že motor bude fungovať optimálne a bude chránený za každých okolností.
Motorové oleje, ktoré neschválil OEM a neprešli jeho príslušnými rozsiahlymi testovacími programami, zbytočne zvyšujú spotrebu paliva, čím sa zvyšuje ich škodlivosť na životné prostredie. Používanie týchto motorových olejov môže navyše napokon viesť k nákladným opravám.

Motoroil MPM News OEM Newsletter
MPM OEM Newsletter #13 - EN · 418,81 KB
MPM OEM Newsletter #13 - DE · 431,51 KB
MPM OEM Newsletter #13 - EL · 462,3 KB
MPM OEM Newsletter #13 - FR · 430,12 KB
MPM OEM Newsletter #13 - HU · 431,59 KB
MPM OEM Newsletter #13 - NL · 514,66 KB
MPM OEM Newsletter #13 - PL · 430,43 KB
MPM OEM Newsletter #13 - RO · 416,07 KB
MPM OEM Newsletter #13 - SK · 429,56 KB
MPM OEM Newsletter #13 - SL · 427,48 KB
MPM OEM Newsletter #13 - SR · 416,1 KB
MPM OEM Newsletter #13 - SV · 429,94 KB
MPM OEM Newsletter #13 - UK · 432 KB
MPM OEM Newsletter #13 - CS · 425,51 KB

Novinky MPM

Zatvoriť