Aditíva AD07000

DPF Cleaner & Regenerator

MPM Diesel Particulate Filter (DPF) Cleaner and Regenerator je organicko-kovová dieselová prísada, ktorá sa používa ako katalyzátor na regeneráciu filtrov pevných častíc. Táto doplnková látka znižuje teplotu vznietenia sadzí zachytaných vo filtri dieselových častíc, čo optimalizuje proces regenerácie filtra. Unikátna kombinácia pomôže udržať katalyzátor, recirkulačný systém výfukových plynov (EGR), ako aj turbodúchadlo s variabilnou geometriou lopatiek, čisté od usadenín.

Hlavné výhody
- Zabezpečuje kompletnú a rýchlu regeneráciu filtra pevných častíc.
- Znižuje teplotu vznietenia zachytených sadzí, čím sa zabezpečuje mimoriadne horenie pri teplotách, ktoré sa bežne vyskytujú počas normálnej prevádzky motora.
- Zabraňuje stratám výkonu spôsobeným upchatými filtrami pevných častíc a neúplným spaľovaním sadzí.
- Predlžuje životnosť filtra dieselových častíc.
- Najhospodárnejší spôsob znižovania sadzí bez akýchkoľvek zmien v palivovom systéme.

Použitie
Pre všetky dieselové motory so spoločným tlakovým potrubím a preplňované motory so štandardným alebo dodatočne namontovaným filtrom pevných častíc (DPF).

Návod na použitie
Pred doplňovaním nafty do palivovej nádrže do nej nalejte obsah 250 ml fľaše. Obsah jednej 250 ml fľaše je vhodný na ošetrenie 40 až 60 litrov naftového paliva.

Jednotky balenia

Č. článku
Množstvo
0,25 L
za kus 6
za paletu -
Kód EAN 8714293004400
Č. článku Množstvo za kus za paletu Kód EAN
AD07250 0,25 L 6 - 8714293004400
Zatvoriť