Iné 72000

Demi Water

Táto demineralizovaná voda je bez akýchkoľvek minerálnych solí (vrátane vápnika) a chlóru. Demineralizovaná voda je kvôli tomu veľmi vhodná na dopĺňanie batérií, na použitie v parných žehličkách a v zvlhčovačoch vzduchu.

Jednotky balenia

Č. článku
Množstvo
1 L
za kus 6
za paletu 450
Kód EAN 8714293720010
Č. článku
Množstvo
5 L
za kus 4
za paletu 112
Kód EAN 8714293720058
Č. článku
Množstvo
20 L
za kus 1
za paletu 30
Kód EAN 8714293128014
Č. článku 72205
Množstvo 205 L
za kus 1
za paletu 2
Kód EAN 8714293128038
Č. článku 72999
Množstvo 1 000 L
za kus 1
za paletu -
Kód EAN 8714293132035
Č. článku Množstvo za kus za paletu Kód EAN
72001 1 L 6 450 8714293720010
72005 5 L 4 112 8714293720058
72020 20 L 1 30 8714293128014
72205 205 L 1 2 8714293128038
72999 1 000 L 1 - 8714293132035
Zatvoriť