Hydraulic Oil HVI 68

Tento hydraulický olej HVI 68 bol špeciálne vyvinutý pre ťažké hydraulické systémy pozemných strojov a stálych inštalácií, ktoré musia pôsobiť pod vysokým tlakom a širokým teplotným rozsahom. Tento olej je tiež veľmi vhodný na obehové mazanie (s výnimkou turbín), na vákuové čerpadlá a všeobecné mazanie stroja.

Dôležité: Tento olej sa nesmie používať v systémoch, v ktorých sú prítomné postriebrené komponenty.

According to the specifications of

  • AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
  • DIN 51524 part 3 HVLP
  • ISO 11158 HV / 6743-4 HV
  • Cincinatti Milacron P-69
  • Denison HF-2
  • Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S

Jednotky balenia

Č. článku
Množstvo
1 L
za kus 6
za paletu 450
Kód EAN 8714293310013
Č. článku
Množstvo
5 L
za kus 4
za paletu 112
Kód EAN 8714293310051
Č. článku
Množstvo
20 L
za kus 1
za paletu 30
Kód EAN 8714293126171
Č. článku 31060
Množstvo 60 L
za kus 1
za paletu 6
Kód EAN 8714293126201
Č. článku 31205
Množstvo 205 L
za kus 1
za paletu 2
Kód EAN 8714293126232
Č. článku 31999
Množstvo 1 000 L
za kus 1
za paletu -
Kód EAN 8714293131281
Č. článku Množstvo za kus za paletu Kód EAN
31001 1 L 6 450 8714293310013
31005 5 L 4 112 8714293310051
31020 20 L 1 30 8714293126171
31060 60 L 1 6 8714293126201
31205 205 L 1 2 8714293126232
31999 1 000 L 1 - 8714293131281
Zatvoriť